NewsVOLTA NY

March 7 - 11, 2018

PIER 90, NEW YORK, US // Booth: E01, COHJU contemporary art

» ABOUT : VOLTA NY


Binding Threads / Expanding Threads

December 22, 2017 - March 4, 2018

Hiroshima City Museum of Contemporary Art

UEHARA Michiko, UEMAE Chiyu, OH Haji, KAGAJO Ken, KITAMURA Takeshi,
KUMAI Kyoko, SUZUTA Shigeto, SUDO Reiko, SEKIJIMA Hisako, TAKAGI Akiko,
nui project, HIRANO Kaoru, FUKUMOTO Shigeki, FUKUMOTO Shihoko,
HORIUCHI Toshiko, MIYATA Sayaka

» Hiroshima MOCA